next perv

Лево-Хамат, Цедад, Зифрон, Хацар-Энан, Шефам, Ривла, АинЛево-Хамат – видимо, Либве в Сирии.

ЦедадСада в Сирии, к северо-востоку от Либве.

Зифрон, Хацар-Энан, Шефам, Ривла, Аин – местоположение неизвестно.


ОТПРАВИТЬ
Ваш комментарий отправлен оператору сайта снижение